กะพริบไฟหน้ารถ มีความหมายยังไง ?

กะพริบไฟหน้ารถ มีความหมายยังไง ?

กะพริบไฟหน้ารถ มีความหมายยังไง ?

เชื่อว่าหลายคนที่ใช้รถใช้ถนนต้องเคยมีประสบการณ์ถูกคนคันที่อยู่เลนสวน กะพริบไฟหน้า ให้เวลาขับรถหรือคุณเองที่เป็นคน กะพริบไฟหน้า ให้รถฝั่งตรงข้าม จนมีคำถามว่าสัญญาณ กะพริบไฟหน้า ให้รถฝั่งตรงข้ามคืออะไรกันแน่ ระหว่าง การขอทางรถคันที่ กะพริบไฟหน้า ขอไปก่อนหรือให้ทางแก่รถคุณไปก่อนกันแน่?

ที่จริงเเล้วการเปิดสัญญาณ กะพริบไฟหน้า รถไม่มีอยู่ในกฏจราจรเเต่คนที่ใช้รถมักใช้วิธีนี่อยู่บ่อยๆ สำหรับในต่างประเทศเช่นภูมิภาคอเมริกา, ยุโรป หรือประเทศญี่ปุ่นการ กะพริบไฟหน้า ให้รถที่อยู่ในตำแหน่งเลนตรงข้ามหมายถึง การให้ทางรถที่อยู่เลนตรงข้ามไปก่อน แต่สำหรับประเทศไทยแปลความหมาย สัญญาณ กะพริบไฟหน้า รถได้ทั้งสองแบบ ทั้งให้ทางเเละไม่ให้ทาง เเล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารถที่สวนมามีเจตนาอย่างไร

การขับรถในประเทศไทยหากคุณต้องการเลี้ยวเเล้วมีรถเลนสวนแล่นมา หากรถเลนสวนละลอความเร็วอย่างเห็นได้ชัดหรือจอดพร้อม ตบ กะพริบไฟหน้า ให้นั่นหมายถึง รถคันนั้นกำลังให้ทางคุณ คุณสามารถใช้เส้นทางตามที่ต้องการได้ แต่เมื่อไหร่ที่รถฝั่งเลนตรงข้ามมาด้วยความเร็ว ตบไฟกะพริบหน้ารถใส่แบบถี่ๆ นั่นหมายถึงสัญญาณไม่ให้ทาง ห้ามคุณเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวเด็ดขาด

กะพริบไฟหน้ารถ มีความหมายยังไง ?

อธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นคือ -ในกรณีที่รถตรงข้ามจอดเเละ กะพริบไฟหน้า หมายถึงรถคันนั้นให้ทางคุณ
-ในกรณีที่รถตรงข้ามไม่ลดความเร็วเเละ กะพริบไฟหน้า หมายถึงรถคันนั้นไม่ให้ทางคุณ
-ในกรณีที่ขับสวนกันตามปกติรถตรงข้าม กะพริบไฟหน้า หมายถึง ไฟหน้ารถของคุณกำลังสร้างความรำคาญแก่เขาหรือบอกว่าข้างหน้ามีอุบัติเหคุหรือมีด้านตรวจ
-ในกรณีที่รถที่ขับตามหลัง กะพริบไฟหน้า หมายถึง รถของคุณกำลังขับกีดขวางทางของรถคันหลัง

การขับรถในประเทศไทยหากคุณต้องการเลี้ยวเเล้วมีรถเลนสวนแล่นมา หากรถเลนสวนละลอความเร็วอย่างเห็นได้ชัดหรือจอดพร้อม ตบ กะพริบไฟหน้า ให้นั่นหมายถึง รถคันนั้นกำลังให้ทางคุณ คุณสามารถใช้เส้นทางตามที่ต้องการได้ แต่เมื่อไหร่ที่รถฝั่งเลนตรงข้ามมาด้วยความเร็ว ตบไฟกะพริบหน้ารถใส่แบบถี่ๆ นั่นหมายถึงสัญญาณไม่ให้ทาง ห้ามคุณเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวเด็ดขาด

กะพริบไฟหน้ารถ มีความหมายยังไง ?

อธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นคือ -ในกรณีที่รถตรงข้ามจอดเเละ กะพริบไฟหน้า หมายถึงรถคันนั้นให้ทางคุณ
-ในกรณีที่รถตรงข้ามไม่ลดความเร็วเเละ กะพริบไฟหน้า หมายถึงรถคันนั้นไม่ให้ทางคุณ
-ในกรณีที่ขับสวนกันตามปกติรถตรงข้าม กะพริบไฟหน้า หมายถึง ไฟหน้ารถของคุณกำลังสร้างความรำคาญแก่เขาหรือบอกว่าข้างหน้ามีอุบัติเหคุหรือมีด้านตรวจ
-ในกรณีที่รถที่ขับตามหลัง กะพริบไฟหน้า หมายถึง รถของคุณกำลังขับกีดขวางทางของรถคันหลัง

ไฟหน้า LED by KAZAI LED

cr.auto.mthai