ค่าลูเมน (LUMEN) คืออะไร

ค่า ลูเมน (LUMEN )คืออะไร

ค่าลูเมน (LUMEN ) คืออะไร

“ลูเมน(ลูเมน)”
เคยสงสัยกันไหมครับว่า ค่า “ลูเมน(lumen)” ที่ติดบอกสเปคข้างๆกล่องของหลอดไฟ คือค่าอะไร ส่งผลต่อการใช้งานหรือไม่

“ลูเมน(lumen)” คือหน่วยวัดความสว่างของหลอดไฟ โดยการเอาแหล่งกำเนิดแสงไว้ที่ศูนย์กลางของทรงกลม ซึ่งมีรัศมีเท่ากับ 1 ฟุต หรือ 1 ลูเมนต่อตารางฟุต ใน 1 ตารางฟุต จะมีเส้นแสงมาตก 1 เส้น หรือ 1 ลูเมน ก็คือที่พื้นที่ผิวโดยรอบขนาด 12.57 ตารางฟุต ก็จะมีเส้นแสง มาตก 12.57 ลูเมนส์ จะได้ว่า 1 cd = 12.57 lm

โดยหลอดไฟหน้า LED ของ KazaiLED  สามารถไห้ความสว่างได้ถึง 6000 ลูเมน และสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า
ซึ่งหลอดฮาโลเจนโดยทั่วไปจะสว่างเพียงราวๆ 1800 ลูเมนเท่านั้น โดยการใช้หลอดไฟ LED จะให้ค่าความสว่างที่สูงกว่า และที่สำคัญประหยัดกว่า

โดยทั่วไปแล้ว เราจะคิดค่า Lume จาก วัตต์ครับ โดยโรงงานจะใช้ค่าประสิทธิภาพค่าลูเมนส์ต่อวัตต์ของฮาโลเจนประมาณ 16-24 ลูเมนส์ (20 เป็นค่าประมาณการ), (LED อยู่ที่ 30-90 ลูเมนส์/วัตต์)

ยกตัวอย่างเช่น หลอดไฟฮาโลเจน 55 วัตต์ นำ 55*20 ก็จะได้ 1,100 มีค่า Lumen ของแสงอยู่ร่าวๆ 1,100 ลูเมนส์ ( อาจสูงกว่านี้ แล้วแต่องค์ประกอบที่เหลือของหลอดเช่น
มาตรฐานการผลิต – ประเทศที่มาตรฐานการผลิตต่ำอาจให้ค่าลูเมนส์ต่อวัตต์ต่ำกว่า,ค่า K – แสง K ในช่วงที่เหมาะสมจะให้ค่าลูเมนส์ดีกว่าสูงหรือต่ำเกินไป,
ฐานหลอดที่ใช้ – ด้วยเทคโนโลยีที่ต่างกัน ฐานโคมที่ใช้ก็มีผลต่อค่าความสว่าง ฯลฯ)

หรือ หลอดไฟฮาโลเจนขนาด 90 วัตต์ นำ 90*20 ก็จะได้ค่า 1,800 มีค่า Lumen ราวๆ 1,800 ลูเมนส์ (แต่ไม่เสมอไปนะครับ การเพิ่มวัตต์ทุกๆขั้น ไม่ได้หมายความว่าค่าลูเมนส์จะสูงขึ้นอย่างคงที่เสมอไป อาจลดลง จนถึงจุดตันได้ครับ ให้ค่าสว่างที่เมื่อใช้งานจริงกลับดูไม่สว่างขึ้น แต่กินไฟมากขึ้น)

ค่าลูเมน (LUMEN) คืออะไร