ติดไฟสปอร์ตไลท์ ไฟตัดหมอก ผิดกฏหมาย แต่ก็มีวิธีที่ทำให้ถูกต้องเช่นกัน

ติดไฟสปอร์ตไลท์ ไฟตัดหมอก ผิดกฏหมาย แต่ก็มีวิธีที่ทำให้ถูกต้องเช่นกัน

ติดไฟสปอร์ตไลท์ ไฟตัดหมอก ผิดกฏหมาย!! แต่ก็มีวิธีที่ทำให้ถูกต้องเช่นกัน

โคม ไฟสปอตไลท์ เเละ ไฟตัดหมอก อีกหนึ่งอุปกรณ์ดัดแปลงที่ผู้คนมักนิยมหาเพิ่มเข้ามาติดที่รถเพื่อจุดประสงค์ก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการขับกลางคืนเเละเพื่อลดอุบัติเหตุ แต่ในขณะที่ตัวคุณเองมีอุปกรณ์เสริมเหล่านี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ แต่ทราบหรือไม่ว่า ไฟสปอตไลท์ เเละ ไฟตัดหมอกหากติดตั้งผิดผลลัพธ์ก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้้ถนนรายอื่นๆ และผิดกฏหมายด้วยเช่นกัน

ฉะนั้นเราลองมาดูกันว่าการติดตั้ง ไฟสปอตไลท์ เเละ ไฟตัดหมอก แบบใดที่ผิดและก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่นรวมถึงการใช้  ไฟสปอตไลท์ เเละ ไฟตัดหมอก ที่ถูกต้อง

ติดไฟสปอร์ตไลท์ ไฟตัดหมอก ผิดกฏหมาย!! แต่ก็มีวิธีที่ทำให้ถูกต้องเช่นกัน

– โคม ไฟสปอตไลท์ หมายถึงโคมไฟแสงพุ่งไกล แบบกระจายวงกว้าง แบบนี้ห้ามติดโดยเด็ดขาดแม้จะมีฝาครอบปิด ผิดพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ไฟตัดหมอก มีลักษณะเป็นไฟแสงพุ่งต่ำล่าสุดปี พ.ร.บ. 2536 อนุญาตให้รถยนต์ติด ไฟสปอตไลท์หรือ ไฟตัดหมอก เพิ่มได้ ข้างละ 1 ดวง (เท่ากับ 2 ดวง)ในระดับแนวเดียวกัน ความสูงจากพื้นถนนไม่ต่ำกว่า 40 เซนติเมตรและไม่สูงกว่า 135 เซนติเมตร ต้องเป็นแสงสีเหลือง หรือสีขาว กำลังไฟไม่เกิน55 วัตต์ ไม่เกินกว่าระดับโคมไฟแสงพุ่งไกลและโคมไฟแสงพุ่งต่ำศูนย์รวมแสงต้องต่ำกว่าแนวขนานกับพื้นราบไม่น้อยกว่า 2 องศา หรือ 0.20 เมตร ในระยะ 7.50 เมตร และไม่เฉไปทางขวา
-ควรเปิด ไฟตัดหมอก เมื่อมีอุปสรรค์ในการขับขี่ เช่น มีฝุ่น, หมอกควัน หรือฝนตกหนัก มองเห็นสิ่งกีดขวางหรือรถที่สวนทางมาในระยะไม่เกิน 150 เมตร หรือเปิดไฟตลอดการขับขี่โดยที่ไม่มีอุปสรรคที่กล่าวมา ถือเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
-ควรเปิด ไฟสปอตไลท์ ในที่มืดไร้เเสงนำทาง เเสงไฟข้างทาง เพื่อเพิ่มความสว่างหรือเปิด ไฟสปอตไลท์ ขณะขับในที่ทุรกันดาร ไม่ใช่ถนนที่มีรถวิ่งสวน