ติด ไฟ Day Light ผิดหรือไม่ยังไง มาดูกัน

ติด ไฟ Day Light ผิดหรือไม่ยังไง มาดูกัน

ติด ไฟ Day Light ผิดหรือไม่ยังไง มาดูกัน

ไฟ Day Light หรือ Daytime Running Light ที่ตอนนี้ส่วนมากรถรุ่นใหม่ๆจะมีติดรถมาให้เลยซะเป็นส่วนใหญ่ คือไฟที่ใช้เปิดในช่วงกลางวัน ซึ่งเริ่มใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆ ในหลายๆประเทศทั้งฝั่งยุโรป  อเมริกา และ ญี่ปุ่น

จุดประสงค์ก็ เพื่อความปลอดภัย และเป็นที่สังเกตเวลาขับตอนกลางวัน ซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่า สามารถ ลดอุบัติเหตุ ได้จริง

โดย ไฟ Day Light นั้นจะมีลักษณะเป็นไฟ LED ที่มีความสว่างมาก และเห็นได้ชัดในเวลากลางวัน แต่แม้ว่า ไฟ Day Light จะมีความสว่างมากเพียงใด ก็ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในเวลากลางคืน เพราะความสว่างที่มากจนเกินไป

อาจส่งผลกระทบต่อรถคันอื่น และอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ และ ไฟ Day Light จะปิดโดยอัตโนมัติหากว่าเราเปิดไฟเปิดไฟหรี่หรือไฟหน้าปกติที่ใช้ในเวลากลางคืน

ติด ไฟ Day Light ผิดหรือไม่ยังไง มาดูกัน

แต่สำหรับ ไฟ Day Light นั้นสำหรับกฎหมายบ้านเราแล้วยังถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มาก ซึ่งหลายๆคนคงสงสัยว่าหากว่าเราใช้ ไฟ Day Light ในเวลากลางวันจะผิดกฎหมายมั้ย หรือถ้าเราใช้ ไฟ Day Light แทนไฟหน้ารถปกติในเวลากลางคืนล่ะ ซึ่งแน่นอนว่าความสว่างจะมากกว่าตอนกลางวันมากเพราะว่าไม่มีแสงอาทิตย์มาช่วยลดความสว่างด้วย แล้วแบบนี้จะผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร?

คำตอบก็คือ ถ้าหากการติดตั้งโคมไฟหน้ารถเป็นไปตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องโคมไฟหน้ารถกำหนดก็ไม่ผิดกฎหมาย (กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522) พ.ร.บ.จราจรฯ  , กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2537) พ.ร.บ.รถยนต์ฯ ) และถ้าหากว่าเป็นรถยนต์นำเข้าก็ต้องนำรถไปตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อตรวจสภาพหรือทำการแก้ไขให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงเรื่องโคมไฟหน้ารถกำหนดไว้

ส่วนเรื่องที่ว่าถ้าเราใช้  ไฟ Day Light ในเวลากลางวันจะผิดกฎหมายมั้ย คำตอบก็คือไม่ว่าเราจะใช้  ไฟ Day Light ตอนกลางวันหรือกลางคืนหากจำนวนวัตต์เกินกว่า 50 วัตต์ หรือกรณีที่ความส่องสว่างของโคมไฟมากกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง  ก็ถือว่ามีความผิดอย่างแน่นอน