วิธีรับมือกับ ไฟหน้ารถ ที่สว่างเกินไป ?

วิธีรับมือกับ ไฟหน้ารถ ที่สว่างเกินไป ?

วิธีรับมือกับ ไฟหน้ารถ ที่สว่างเกินไป ?

ล่าสุด Autoexpress ได้รายงานว่า รัฐบาลอังกฤษ ร่วมมือกับ และ United Nations Working Party เพื่อแก้ไขปัญหา ไฟหน้ารถ ที่สว่างจนเกินไป (เฉพาะบางรุ่น) เพราะเนื่องจาก ผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนได้เข้ามาร้องเรียนกับปัญหาเหล่านี้

โดยผลสำรวจจาก RAC Survey ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเคยเกือบอุบิติเหตุ 15% เพราะเนื่องจาก ไฟหน้ารถ ที่สว่างจนทำให้ดวงตาของเขาพร่าเป็นเวลานานกว่า 5 วินาที จนกว่าจะกลับมามองเห็นได้ชัดเจนเหมือนเดิม

วิธีรับมือกับ ไฟหน้ารถ ที่สว่างเกินไป ?

อย่างไรก็ตาม ความเข้มของแสงที่มาจาก ไฟหน้ารถ ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ขับขี่ของรถยนต์ดังกล่าว แต่ก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ดังนั้น ต้องติดตามดูกันต่อไปว่า องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ UN จะมีรับมือกับปัญหา ไฟหน้ารถ ที่สว่างเกินไปนี้อย่างไร และจะมีมาตรการแบบใดมาแก้ไข

ไฟหน้า LED by KAZAILED

cr. auto.mthai