ตารางขั้วหลอดไฟ Chevrolet

ColoradoCruzeTrailblazerCaptivaSonicOptraAveoZafira

Colorado 2007

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำHB4เช็คราคา!!
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!

Colorado 2008-2012

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำHB4เช็คราคา!!
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!

Colorado 2012-2016

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH7เช็คราคา!!
ไฟสูงH1เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกHB4เช็คราคา!!

Colorado 2012-2016

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH1เช็คราคา!!
ไฟสูงH1เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกHB4เช็คราคา!!

Colorado 2017

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH7เช็คราคา!!
ไฟสูงH1เช็คาคา!!

Cruze

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Trailblazer 2016

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH7เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกHB4เช็คราคา!!

Trailblazer 2016

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH1 ใส่ไม่ได้
ไฟตัดหมอกHB4เช็คราคา!!

Captiva 2005-2011

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH7เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Captica 2012-2019

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH7เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Sonic

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่H7เช็คราคา!!

Optra 2000-2006

รุ่น 1.8 โคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH7 ใส่ไม่ได้
ไฟสูงH1เช็คราคา!!

Optra 2007+

รุ่น 1.6 โคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!

Aveo

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!

Zafira

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH7 ใส่ไม่ได้