ตารางขั้วหลอดไฟ Ford

RangerEverestEco SportFiestaFocus

Ranger 2012

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH4เช็คราคา!! +Canbus
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Ranger 2013-2015

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH4เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Ranger 2016+

รุ่น XLT โคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH7 ใส่ไม่ได้
ไฟสูงHB3 ใส่ไม่ได้
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Ranger 2016+

รุ่น XLT โคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH11เช็คราคา!!
ไฟสูงHB3 ใส่ไม่ได้
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Ranger 2016+

รุ่น Wildtrack โคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH11เช็คราคา!!
ไฟสูงH15เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Ranger 2018+

รุ่น XLT โคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำHIR2เช็คราคา!!
ไฟสูงH15เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

รุ่น Wildtrack โคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำD3S XENON
ไฟสูงHB3 ใส่ไม่ได้
ไฟตัดหมอกLED

Rapter 2018

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำD2
ไฟสูงHB3 ใส่ไม่ได้
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Everest ปี ก่อน2014

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH4เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Everest ปี 2015+

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH11เช็คราคา!!
ไฟสูงไม่ได้
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

รุ่น Top โคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำD2
ไฟสูงไม่ได้
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Eco Sport

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Fiesta

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH7 ไม่ได้
ไฟสูงH1เช็คราค!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Focus ปี ก่อน 2015

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH7 ไม่ได้
ไฟสูงH1เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Focus ปี 2016

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH7เช็คราคา!!
ไฟสูงH1เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!