ตารางขั้วหลอดไฟ Isuzu

TFRDragon EyeDmaxCameoMu7Mu X

TFR

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!

Dragon Eye

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH7เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH3เช็คราคา!!

รุ่นTop โคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำD2
ไฟสูงH1เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH3เช็คราคา!!

Dmax 2006

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH3เช็คราคา!!

รุ่นTop โคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำD2
ไฟสูงH1เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH3เช็คราคา!!

Dmax 2007-2011

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกHB4เช็คราคา!!

รุ่นTop โคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำHB7เช็คราคา!! +ขายึด Dmax
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกHB4เช็คราคา!!

Dmax 2012-2016

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกHB4เช็คราคา!!

Dmax 2012-2016

รุ่นTop โคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำHB11เช็คราคา!!
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกHB4เช็คราคา!!

Dmax 2017

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกHB11เช็คราคา!!

Dmax 2017

รุ่นTop โคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำHB11เช็คราคา!!
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกHB11เช็คราคา!!

Dmax 2018

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกHB11เช็คราคา!!

Dmax 2018

รุ่นTop โคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงLED
ไฟตัดหมอกHB11เช็คราคา!!

Cameo

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!

Mu 7 2007

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำD
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH3เช็คราคา!!

Mu 7 2008-2013

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH7เช็คราคา!! + ขายึด Dmax
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกHB4เช็คราคา!!

Mu x 2013-2017

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH11เช็คราคา!!
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Mu x 2017

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงLED
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!