ตารางขั้วหลอดไฟ MG

MG3MG5MG GSMG ZS

MG3

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

MG3 2018+

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำHIR2เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

MG5

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงHB3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

MG GS

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH7เช็คราคา!!
ไฟสูงH7เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

MG ZS

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงHB4เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!