ตารางขั้วหลอดไฟ Nissan

FrontierNavaraAlmeraMarchTeanaPulsarSylphyJukeTidaXtrailCefiro

 Frontier

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!

Zd30

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คาคา!!

รุ่น Top โคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำD
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คาคา!!

NP300

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

NP300

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำD
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Almera

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

March

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Teana J32 ปี 2009-2013

รุ่น200XL โคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH11เช็คราคา!!
ไฟสูงH11เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Teana J32 ปี 2009-2013

รุ่น200XV โปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำD
ไฟสูงH11เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

รุ่น200XV MC โคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำD
ไฟสูงD
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Teana L33 ปี 2014-2019

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH11เช็คราคา!!
ไฟสูงH11เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำD
ไฟสูงH11เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Pulsar

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำD
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Sylphy ปี 2012-2016

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH11เช็คราคา!!
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Sylphy ปี 2017-2019

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH11เช็คราคา!!
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

รุ่น Top โคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำD
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Juke

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำD
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

Tida

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!

Xtrail

รุ่นโคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH11เช็คราคา!!
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

รุ่น Top โคมโปรเจคเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำLED
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

A31

รุ่นโคมโปรเจคตเตอร์

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำH1เช็คราคา!!
ไฟสูงH3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH11เช็คราคา!!

A32

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำไฟสูงH4เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH3เช็คราคา!!

A33

รุ่นโคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำHB4เช็คราคา!!
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH3เช็คราคา!!

รุ่น Top โคมธรรมดา

ชนิดไฟขั้วไฟที่ใช้
ไฟต่ำD
ไฟสูงHB3เช็คราคา!!
ไฟตัดหมอกH3เช็คราคา!!