LED หรือ Halogen อันไหนดีกว่ากัน

หลอดไฟ LED สว่างเหมือนฮาโลเจนหรือไม่?

ใช่หลอด LED มีความสว่างเท่าหลอดฮาโลเจน ไม่เพียงแค่นั้น แต่หลอดไฟ LED จะผลิตแสงในปริมาณเท่ากันกับหลอดฮาโลเจนในขณะที่ใช้พลังงานน้อยลง 85% ดังนั้นคุณสามารถแทนที่หลอดฮาโลเจน 50 วัตต์ด้วยหลอด LED 7.5 วัตต์

kidtipong

10 กันยายน 2019